Để góp phần thúc đẩy phong trào dạy học trong nhà trường. học kì II năm học 2017 - 2018. Trường TH Cây Thị đã tổ chức thao giảng học kì II. Qua đợt thao giảng các giáo viên đã được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ. Kết quả 21/22 xếp loại: tôt 

sau đây là một số hình ảnh của đợt thao giảng

Tác giả: admin