Thực hiện sự chỉ đạo của cụm chuyên môn số 2. ngày 16/3/2018. Trường TH Cây Thị đã tham gia 1 tiết dạy môn tự nhiên xã hội theo phương pháp "bàn tay nặn bột". Đ/c: Lê Thị Oanh đã thực hiện. qua tiết dạy của đồng chí đã được cán bộ quản lý, giáo viên đánh giá tiết học có hiệu quả phù hợp với học sinh tiểu học.

sau đây là một số hình ảnh

Tác giả: admin