Ngày 4/5/2018. Trường TH Cây Thị cùng cụm chuyên môn số 2. Đã tham gia ngày hội học sinh tiểu học cấp huyện. về với hội thi Trường TH Cây Thị có 22 hs tham gia các sân chơi.

sau đây là một số ảnh của trường trong ngày hội

 

Tác giả: admin