Ngày 28/05/209 Trường TH Cây Thị tổ chức lễ tổng kết năm học 2018 - 209